parallax background

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 

Цей Договір є публічним Договором – офертою (пропозицією) ТОВ «УКЦ Сервіс» (далі – Продавець) з фізичною особою (далі – Покупець), що включає всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом через сайт https://padma.com.ua.

Моментом повного та безапеляційного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти Договір оферти (акцептом оферти) є факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору. Умови цього Договору регулюють взаємини Продавця та Покупця відповідно до чинних нормативних документів України.

1. Терміни та визначення

1.1. "Товар" - перелік найменувань позицій, представлених на сайті https://padma.com.ua.
1.2. «Сайт» - сайт Продавця, призначений для ознайомлення з Товарами та іншою інформацією, а також для укладання договорів роздрібної купівлі-продажу дистанційним способом - на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару (на фото, за допомогою мережі Інтернет), що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та отримати Товар на умовах цього Договору.
2.2. Цей договір регулює купівлю-продаж через сайт https://padma.com.ua, у тому числі:

 • Самостійний вибір Покупцем Товару;
 • Самостійне оформлення Покупцем замовлення;
 • Оплата Покупцем замовлення;
 • Виконання та передача у власність Покупцю замовленого Товару на умовах цього договору.
3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення через сайт Продавця http.padma.com.ua за телефоном, за допомогою e-mail, Skype або менеджера-консультанта Продавця.
3.2. При оформленні замовлення Продавцем та Покупцем визначаються унікальні умови купівлі-продажу за кожною окремою позицією Товару, а саме: найменування, кількість, ціна. При оформленні замовлення Покупцю необхідно визначити адресу місця доставки Товару, повне Прізвище, Ім'я та По-батькові. Інакше замовлення буде визнано недійсним і скасовано.

4. Ціна та порядок оплати

4.1. Загальна ціна Замовлення формується із суми цін кожного із найменувань Товару, які визначаються відповідно до умов Замовлення.
4.2. Ціни вказуються у національній валюті України (гривня).
4.3. Оплата замовлень здійснюється Покупцем: за передоплатою (Банківським, електронним переказом тощо), післяплатою по Україні (при отриманні посилки у відділенні поштової служби або транспортної компанії за місцем проживання або вказаною адресою).
4.4. Комісія Банку або поштової служби не входить у вартість замовлення та вартість доставки.
4.5. Комісію Банку чи поштової служби оплачує Покупець.

5. Термін доставки

5.1. Замовлення формується та відправляється протягом 1-3 робочих днів (якщо це не обумовлено окремо або пов'язано з форс-мажорними обставинами) у відділення поштової служби чи транспортної кампанії.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Усі Товари, представлені на сайті https://padma.com.ua, мають опис відповідно до чинного законодавства України та відповідають вимогам до якості відповідно до нормативно-технічної документації виробника.

6.2. Продавець зобов'язується:

 • подати повну необхідну інформацію про Товар, виробника;
 • виконувати умови цього Договору;
 • виконувати умови замовлення Покупця при надходженні оплати від Покупця;
 • передати Покупцеві Товар згідно обраного зразка на сайті padma.com.ua, оформленого замовлення та умов цього Договору;

6.3. Продавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір у разі невиконання Покупцем умов цього Договору.

6.4. Покупець зобов'язується:

 • ознайомитися з представленою Продавцем на сайті padma.com.ua інформацією про Товар, виробника, умови придбання Товару;
 • сплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

6.5. Покупець має право:

 • оформити Замовлення через сайт Продавця padma.com.ua за телефоном, за допомогою e-mail, та менеджера-консультанта Продавця;
 • відмовитися від Товару будь-якої миті до його передачі Покупцеві.

6.6. Законом України не передбачено повернення та обмін даного Товару належної якості.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.
7.2. У разі обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний, непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним заходам.
7.3. Сторона, яка посилається на дію обставин непереборної сили, повинна протягом п'яти календарних днів письмово електронною поштою повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
7.4. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8. Політика конфіденційності

8.1. Збір та використання інформації.
8.1.1. Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься до певної фізичної особи на підставі такої інформації.
8.1.2. Вчинення замовлення або проходження процедури реєстрації на сайті https://padma.com.ua означає повну та беззастережну згоду особи з умовами збору, обробки та передачі персональної інформації.
8.1.3. Сайт збирає та використовує інформацію, що передається користувачами сайту та покупцями, у тому числі персональні дані, необхідні для виконання замовлення, які можуть включати прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону, адресу електронної пошти, адресу, необхідну для доставки замовлення. Надана персональна інформація використовується Сайтом виключно для виконання своїх зобов'язань перед покупцем з продажу товарів та надання послуг, для надання покупцю доступу до спеціальної інформації на сайті або довідкової інформації про продукти, акції, а також з метою просування товарів, робіт та послуг.
8.1.4. Сайт не перевіряє достовірність персональних даних фізичної особи.
8.2. Опрацювання персональних даних.
8.2.1. Під час обробки персональних даних Сайт керується положеннями Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію» та іншими нормативними документами в галузі захисту та обробки персональних даних.
8.2.2. Щодо персональної інформації покупця зберігається її конфіденційність.
8.2.3. Сайт має право використовувати на сайті технологію «cookies». “Cookies” не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.
8.2.4. Сайт має право отримувати інформацію про ip-адресу відвідувача сайту. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.
8.2.5. Зібрані дані та отримана інформація може зберігатись Сайтом необмежену кількість часу. Покупець має право в будь-який час змінити, оновити або видалити свої персональні дані у розділі Особистий кабінет, або направивши відповідний запит на Сайт.
8.3. Заходи для захисту персональних даних. Сайт вживає всіх необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних користувачів від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій.
8.4. Передача персональних даних третій стороні.
8.4.1. Сайт не розголошує персональну інформацію та не передає її третім особам.
8.4.2. Не вважається порушенням надання інформації особам (наприклад, кур'єрським службам), які діють на підставі відповідних договорів із Продавцем, для виконання зобов'язань перед покупцями і лише в рамках таких договорів та у частині, яка необхідна для виконання таких договорів.
8.4.3. Не вважається порушенням зобов'язань передання конфіденційної інформації про персональні дані до компетентних органів за належно оформленими запитами відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.5. Електронні розсилки.
8.5.1. Продавець має право здійснювати електронні розсилки новин, інформацію про спеціальні пропозиції та акції, надсилати індивідуальні відповіді на звернення своїх клієнтів з питань виконання замовлень, користування сайтом, побажань та пропозицій.
8.5.2. Покупець має право в будь-який момент відмовитися від отримання розсилки, надіславши відповідний запит на Сайт.

9. Інші умови

9.1. Сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору з попередньою публікацією його на сайті padma.com.ua
9.2. Сайт створений для ознайомлення з продукцією, компанією та для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Сайт не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем або відвідувачем сайту.
9.4. Покупець або відвідувач сайту відповідає за достовірність зазначеної інформації.
9.5. Оплата Покупцем оформленого замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти) та є датою укладання Договору купівлі-продажу між Продавцем та Покупцем.
9.6. Використання ресурсу Сайту для перегляду товару є для Покупця безоплатним.
9.7. Наведена інформація та твердження, згадані на сайті padmabasic.com.ua, служать для ознайомлення.
9.8. Дієтичні добавки не діють однаково на всіх людей і неможливо гарантувати їх 100% ефекту без послідовного підходу до профілактики та лікування. Більш того, у ряді випадків можлива індивідуальна непереносимість компонентів дієтичних добавок, згаданих на даному сайті.
9.9. Дієтичні добавки PADMA не є лікарськими засобами. Перед вживанням рекомендується проконсультуватись із лікарем.

10. Строк дії Договору та порядок його розірвання

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення Покупцем акцепту (оформлення Покупцем першого замовлення) та діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
10.2. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із Сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

11. Реквізити Продавця

ТОВ «УКЦ Сервіс»
Україна, Закарпатська обл., 88000 м. Ужгород, вул. Богомольця, 21
Код за ЄДРПОУ: 37809202
Р/р: 26003001062817 в АТ «Укрексімбанк» в м. Ужгороді,
МФО 312226.
Скайп: padma_ukraine
Електронна пошта: padma.ukraine@gmail.com